C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri yazımızda while ve do while ile yapılmış programları yazacağız. Farklı işlemlerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız.

Microsoft Visual Studio C sharp
Microsoft Visual Studio C sharp

While Döngüsü ile Maaş Hesaplama Programı

İşe başlangıç yılı 2006 maaşı 1000 artışı 1.25 2016 ya göre hesaplayınız. Maaşı 5000’den küçük ise prim ekle yılı kontrol eden program.

Maaş Hesaplama
Maaş Hesaplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _28eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

float artis = 1.25f;
float maas = 1000;
float yil = 2006;
float prim = 0;
while (yil < 2016)
{
maas = maas * artis;

if (maas < 5000)
{
prim = (maas * 10f) / 100f;
Console.WriteLine(“Normal maaş” + maas);
prim = maas + prim;
Console.WriteLine(“primli maaş : ” + prim);
yil++;
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


While Döngüsü ile Klavyeden Girilen 1 ile 100 Arasında Tutulan Sayının, Rastgele Olarak Tutulan Sayıların İkincisi Kaçıncı Defa da Bulacağını Veren Program.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

Sayı Bulma
Sayı Bulma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();
int uret = 0;
int sayac = 0;
int durum = 0;
Console.WriteLine(“Sayı giriniz 1 ile 100 arasında : “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

while (durum < 2)
{
uret = rastgele.Next(1, 101);
Console.Write(” ” + uret);
sayac++;
if (sayi == uret)
{
durum++;
Console.WriteLine();
}

}
Console.WriteLine(“bulundu ” + sayac);
Console.ReadLine();
}

}
}

Kod Bitişi:


While Döngüsü ile Klavyeden i Karakteri Girilene Kadar Olan Tüm Harfleri ve Kaçıncı Harf Olduğunu Gösteren Program.

harf girme
harf girme

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.Write(“harf giriniz: “);
char harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
int sayac = 1;
string kelime = “”;
while (harf != ‘i’)
{
sayac++;
kelime = kelime + harf;
Console.Write(“harf giriniz: “);
harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine(“Girilen harfler : ” + kelime);
Console.WriteLine(sayac + “. bulundu : “);
Console.ReadLine();
}

}
}

Kod Bitişi:


While ile Otopark Ücreti Hesaplayan Program

5 tane araç giriniz. saat 3 saate eşit ve küçük ise (1,2,3)ücret * saat. Ücret 10 a eşit veya 15 arasında ise bir sonraki sefer 2 tl indirim kazandınız kaldığınız süre ödemeniz gereken süre bu kadar. saat 4 saat ile 10 arasında ise ve ücret 15 ile 30 arasında ise 4 tl indirim kazandınız. Kaldığı saat sor, saat<=3 , saat * ucret , 10 ile 15 arasında indirim, 4 ile 10 arasında.

Saat hesaplama
Saat Hesaplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int saat = 0;
int sayac = 0;
int arac = 0;

while (arac != 5)
{
Console.WriteLine(“Kaç saat kalacaksınız (1- 30 saat) aralığında giriniz: “);
saat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ucret = 5;
if (saat <= 3)
{
sayac = saat * ucret;
Console.WriteLine(“Ücretiniz : ” + sayac);
if (sayac >= 10 && sayac <= 15)
{
Console.WriteLine(“2 tl indirim kazandınız.. “);

}

}
else if (saat >= 4 && saat <= 10)
{
if (ucret >= 15 && ucret <= 30)
{
Console.WriteLine(“4 tl indirim kazandınız… “);
}
}
arac++;
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While ile 10 Sayıya Kadar Bir Önceki Sayıyla Toplama İşlemi Yapma

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

Sayı Toplama
Sayı Toplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 0;
int toplam = 0;

do
{
sayi++;
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(” sayi : ” + sayi);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“toplam : ” + toplam);
} while (sayi < 10);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

Paylaşımcı olalım :)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrShare on VKShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Admin

Yazılım Mühendisi-Blog Yazarı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir