C# Console Uygulamaları For Döngüsü 3

C# Console Uygulamaları For Döngüsü 3 yazımızda döngüsüyle yapılan uygulamaları örneklerle göstereceğiz. Sayıların toplamı, asal sayı olup olmadığı, komisyon hesabı gibi işlemleri yapan programları yazdık.

csharp
csharp

For Döngüsü Kurarak Girdiğimiz Sayının Asal Sayı Kontrolünü Yapan Program

Kodları açıklamaları // şeklinde yazılmıştır. C# Console Uygulamaları For Döngüsü 3.

Asal Sayı
Asal Sayı

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _27eylul2016
{
class Program
{
//Girilen sayı asalmı değilmi
static void Main(string[] args)
{
int sayi;
Console.WriteLine(“Sayı girin: “);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
bool asaldegil = false; //bool türünde değişkenler sadece true ve false içerir.
if (sayi <= 0)// sıfır veya sıfırdan küçük sayılar asal değildir.
{
Console.WriteLine(“Girilen sayı 0 dan küçük olmaz.”);
}
else
{

//döngümüzü 2 den başlatıp girilen sayıya kadar götürüyoruz.
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{

//girilen sayıyı kendisine kadar olan bütün sayılara bölüyoruz
//bir yerde sıfırı bulduğumuz anda sayının asal olmadığı anlaşılıyor.
if (sayi % i == 0)
{
asaldegil = true; //sayı asal değilse bu değişkenimizi true yapıyoruz
break; // döngüde devam eden sayılara bakmamıza gerek yok, çünkü buraya girdiyse
}
}
if (asaldegil == true)// işte burda true false durumu işimize yaramış oluyor.
Console.WriteLine(“asal değildir… “); //true ise asal sayı değildir.
else
Console.WriteLine(“Asal sayıdır…”); // false ise asal sayıdır.
}
Console.ReadLine();
}
}
}


For Döngüsü Kurarak Girilen Ürün Fiyatların Komisyonunu Bulan ve Toplam Ürünlerin Komisyon Fiyatını Bulan Program

Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 tlye kadar olanlardan %3ü daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda toplam komisyonu gösteren program. Ürün fiyatını girmek için her seferinde enter tuşuna basıp, giriş komutunu ekrana getirmelisiniz.

komisyon
komisyon

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _27eylul2016
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
float kom = 0;
float toplam = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.WriteLine(“Ürün fiyatı giriniz : “);
int fiyat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (fiyat <= 50f)
{
kom = fiyat * 0.03f;
toplam = kom + toplam;
Console.WriteLine(“Komisyon ” + kom);
Console.ReadLine();
}
else
{
kom = fiyat * 0.02f;
toplam = kom + toplam;
Console.WriteLine(“Komisyon ” + kom);
Console.ReadLine();
}
}
Console.WriteLine(“Toplam Komisyon oranı : ” + toplam);
Console.ReadLine();

}
}
}


İç İçe For Döngüsü İle Yıldız Karakterini Yazdırma

Girdiğimiz rakamın bir fazlası sütun, girdiğimiz rakam kadar da satır yıldız şekli yazan program.

Yıldız Yazdırma
Yıldız Yazdırma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _27eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Sayı giriniz: “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
for (int j = 1; j <= sayi; j++)
{
Console.Write(“*”);
}
Console.WriteLine(“*”);
}
Console.ReadLine();
}
}
}


İç İçe For Döngüsü İle Yazdığımız İsimdeki harfleri teker teker yazıp ismi komple Yazan Program

İstanbullu
İstanbullu

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _27eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“İsim giriniz : “);
string ad = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < ad.Length; i++)
{
for (int j = 0; j <= i; j++)
{
Console.Write(ad[j]);
}
Console.WriteLine(“”);
}
Console.ReadLine();
}
}
}


İç İçe For Döngüsü İle Girdiğimiz Sayı Kadar * Karakterini Aralarında Boşluk Bırakarak Yazdıran Program

C# Console Uygulamaları For Döngüsü 3.

Yıldız Yazdırma
Yıldız Yazdırma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _27eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“bir sayı giriniz: “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < sayi; i++)
{
for (int j = 0; j <= i; j++)
{
Console.Write(” *”);
}
Console.WriteLine(“”);
}
Console.ReadLine();
}
}
}


C# Console Uygulamaları For Döngüsü 3.

Admin

Yazılım mühendisi

Eklemek istedikleriniz :